سال 2013 ميلادي براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري در توسعه‌ي جوامع، سال جهاني آمار نامگذاري شده است.  
پروفايل من
تماس با من

کلمات کليدي وبلاگ
آرشيو وبلاگ
میزان مطالعه به تفکیک تعداد کتاب نويسنده: زهرا حرفتی - ٢۸ آبان ۱۳٩٥

منبع: درگاه ملی آمار: نتایج آمارگیری از فعالیتهای فرهنگی خانوار- 1393 ص 20

لينک      نظرات ()      

تعداد روستاهای دارای کتابخانه عمومی به تفکیک استان - 1390 نويسنده: زهرا حرفتی - ٢٤ آبان ۱۳٩٥

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 تعداد آبادیهای دارای کتابخانه عمومی به شرح جدول زیر است. بیشترین آبادی دارای کتابخانه عمومی مربوط به استان خراسان رضوی می باشد.

منبع: درگاه ملی آمار: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390، شناسنامه آبادیها

لينک      نظرات ()      

درصد افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب میزان مطالعه غیر درسی در هفته - 1393 نويسنده: زهرا حرفتی - ٢۳ آبان ۱۳٩٥

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد.

منبع: درگاه ملی آمار: نتایج آمارگیری از فعالیتهای فرهنگی خانوار- 1393

لينک      نظرات ()      

ضریب نفوذ تلفن همراه نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٧ آبان ۱۳٩٥

ماخذ: درگاه ملی آمار: نتایج آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده‌ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394، ص 23

لينک      نظرات ()      

ضریب نفوذ اینترنت نويسنده: زهرا حرفتی - ٩ آبان ۱۳٩٥

بر اساس نتایج آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده‌ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات، در سال 1394 ضریب نفوذ اینترنت در کشور برای جمعیت 6 ساله و بیشتر برابر با 45 درصد می باشد. این رقم در نقاط شهری برابر با 52 و درنقاط روستایی برابر با 26 درصد می باشد.

ماخذ: درگاه ملی آمار: نتایج آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده‌ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394، ص 25

لينک      نظرات ()      

امکان ویرایش اطلاعات در سرشماری اینترنتی نويسنده: زهرا حرفتی - ۳ آبان ۱۳٩٥

در سامانه سرشماری اینترنتی امکان ویرایش اطلاعات فراهم شده است. همچنین بازیابی کدآماری برای خانوارهایی که کدآماری خود را گم کرده اند از طریق این سامانه امکانپذیر است.

خانوارهایی که هنگام مراجعه مامور سرشماری در منزل حضور نداشته باشند، خانوار غایب نامیده می شوند. این خانوارها نیز  می توانند با مراجعه به سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند.

 از لینک زیر می توانید واراد سامانه شوید.

لينک      نظرات ()      

مشارکت بیش از 46 درصدی در سرشماری اینترنتی نويسنده: زهرا حرفتی - ۱ آبان ۱۳٩٥

لينک      نظرات ()      

اول آبان روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد نويسنده: زهرا حرفتی - ۱ آبان ۱۳٩٥

لينک      نظرات ()      

مطالب قديمي تر »
مطالب اخير
لينکهاي مفيد