سال 2013 ميلادي براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري در توسعه‌ي جوامع، سال جهاني آمار نامگذاري شده است.  
پروفايل من
تماس با من

کلمات کليدي وبلاگ
آرشيو وبلاگ
متوسط بعد خانوارهای کشور - از سال 1335 تا 1395 نويسنده: زهرا حرفتی - ۳٠ فروردین ۱۳٩٦

متوسط بعد خانوار شاخصی است که از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد خانوار بدست می آید.

منبع:درگاه ملی آمار، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

لينک      نظرات ()      

افزایش سالانه جمعیت ایران طی سالهای 1335 تا 1395 نويسنده: زهرا حرفتی - ٢٠ فروردین ۱۳٩٦

منبع:درگاه ملی آمار، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

لينک      نظرات ()      

هرم سنی جمعیت ایران 1395-1390 نويسنده: زهرا حرفتی - ۱۳ فروردین ۱۳٩٦

منبع: درگاه ملی آمار، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

لينک      نظرات ()      

استانهای دارای بیشترین تراکم جمعیت - 1395 نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٢ فروردین ۱۳٩٦

منبع: درگاه ملی آمار، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

لينک      نظرات ()      

سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 در یک نگاه نويسنده: زهرا حرفتی - ٩ فروردین ۱۳٩٦

سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 در یک نگاه

 تعداد جمعیت کل      79,926,270 نفر    
تعداد جمعیت مرد       40,498,442 نفر     
تعداد جمعیت زن    39,427,828 نفر   
تعداد خانوار      24,196,035      
تعداد کل مهاجران 4,709,149
تعداد واحد مسکونی 22,825,046
تعداد واحد مسکونی خالی 2,587,607
نسبت جنسی  103
بعد خانوار  3/3
میانگین سنی  31/1
میانه سنی  30
تراکم جمعیت 49/1
شهرنشینی 74
روستانشینی 25/9
میزان باسوادی 87/6
تعدادشهرهای کشور 1245
      متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت    1/24

 منبع: درگاه ملی آمار، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

لينک      نظرات ()      

سهم استانها از جمعیت کشور در سال 1395 نويسنده: زهرا حرفتی - ۸ فروردین ۱۳٩٦

 

منبع: درگاه ملی آمار، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 

لينک      نظرات ()      

گروه های عمده سنی جمعیت کشور در 1395 نويسنده: زهرا حرفتی - ٥ فروردین ۱۳٩٦

منبع: درگاه ملی آمار، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 

لينک      نظرات ()      

جمعیت کشور در سال 1395 نويسنده: زهرا حرفتی - ٢۳ اسفند ۱۳٩٥

لينک      نظرات ()      

مطالب قديمي تر »
مطالب اخير
لينکهاي مفيد