سال 2013 ميلادي براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري در توسعه‌ي جوامع، سال جهاني آمار نامگذاري شده است.  
پروفايل من
تماس با من

کلمات کليدي وبلاگ
آرشيو وبلاگ
نقشه آماری نويسنده: زهرا حرفتی - ۸ شهریور ۱۳٩٢

مرکز آمار ایران در اجرای طرحهای آماری خود ، اقدام به تهیه و بهنگام رسانی نقشه های شهری و روستایی می نماید و به منظورتعیین محدوده کار ماموران آمار گیر ، عملیات حوزه بندی را بر روی نقشه های آماری انجام می دهد . اجرای عملیات حوزه بندی منجر به تولید آدرس های آماری می شودکه می توان بر اساس آنها به کوچکترین واحدهای آماری(بلوک و آبادی)رسید. پس از اجرای هر سرشماری ، اطلاعات جمع آوری شده در پرسشنامه ها بر اساس آدرس های آماریم وجود در نقشه ها منتشر می شوند لذا نقشه های تهیه شده با آدرسهای روی پرسشنامه ها (در طرحهای سرشماری ) انطباق کامل دارند. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد استفاده از اطلاعات منتشر شده نبازمند شناخت موقعیت مکانی آدرسهای آماری دارند مرکز آمار ایران نسبت به عرضه این نقشه ها با هدف رفع نیاز مشاوران ، محققان ،سازمانهای دولتی و بخش خصوصی اقدام نموده است.

لينک      نظرات ()      

آمار معادن کشور نويسنده: زهرا حرفتی - ۸ شهریور ۱۳٩٢

نتایج آمارگیری سال 1389 معادن کشور نشان می دهد که در سال 1389 تعداد 4974 معدن درحال بهره برداری در کشور وجود داشته است. نمودار زیر تعداد معادن را بر حسب فعالیت نشان می دهد. شایان ذکر است بیشترین تعداد معادن به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان(432)، آذربایجان غربی(384) و خراسان رضوی(374) می باشد.

مشاهده کل نتایج در سایت مرکز آمار ایران

لينک      نظرات ()      

شاخص ها و نماگرها نويسنده: زهرا حرفتی - ٧ شهریور ۱۳٩٢

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور و استانها به صورت فصلی منتشر می شود که شامل اطلاعات ارزشمند برای برنامه ریزان و محققان می باشد. برای دسترسی به محتوای این نشریه در سطح کشوری به درگاه ملی آمار و در سطح استانی به سایت معاونت آمار و اطلاعات استانداری ها  می توان مراجعه کرد.

لينک      نظرات ()      

آمارگیری از آژانس های مسافرتی نويسنده: زهرا حرفتی - ٧ شهریور ۱۳٩٢

 طرح آمارگیری از فعالیتهای کمکی حمل و نقل هوایی، گشت های مسافرتی و کاروان های زیارتی در سال 1384 و 1387 توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است. نتایج آمارگیری سال 1387 در اسفند 1388 منتشر شده است. بر اساس نتایج این طرح، تعداد 3254 کارگاه در این زمینه فعالیت دارند. تعداد کارگاهها بر حسن نوع فعالیت اصلی شان در نمودار زیر مشخص شده است. مشاهده نتایج در سایت مرکز آمار

لينک      نظرات ()      

آمار پارکینگ های عمومی نويسنده: زهرا حرفتی - ٧ شهریور ۱۳٩٢

در سال 1389 تعداد 1172 پارکینگ عمومی در کل کشور فعالیت داشته اند که تنها 86 کارگاه دارای خدمات فرعی مانند شستشو، تعمیر و سرویس وسیله نقلیه، فعالیت بازرگانی و سایر فعالیتها می باشد. شایان ذکر است تعداد 46.1 میلیون وسیله نقلیه در طول سال در این پارکینگ توقف داشته اند. به طور میانگین 108 وسیله  نقلیه در هر روز به هر یک از این پارکینگ ها وارد شده اند. همچنین تعداد کارکنان پارکینگ های عمومی، در این مدت 2284 نفر بوده است.

مشاهده نتایج آمارگیری از پارکینگ های عمومی

لينک      نظرات ()      

نمونه گیری3 نويسنده: زهرا حرفتی - ٥ شهریور ۱۳٩٢

نمونه گیری خوشه ای:


در صورتی که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد می‌توان افراد جامعه را در دسته هایی خوشه بندی کرد. سپس از میان خوشه ها به تصادف نمونه گیری به عمل آورده و تمام حجم خوشه را سرشماری می کنیم. برای این منظور فهرستی از این خوشه ها تهیه می‌شود و از آن به عنوان چارچوب نمونه گیری استفاده می‌شود.

نمونه گیری خوشه ای در صورتی کارآمدتر از نمونه گیری تصادفی ساده است که چارچوب نمونه گیری (فهرست کامل افراد جامعه) در دسترس نباشد، اما با تشکیل مجموعه هایی از افراد، بتوان خوشه هایی تشکیل داد و فهرست خوشه ها را به سهولت به دست آورد. باید توجه داشت که هر چه حجم خوشه ها افزایش یابد و تشابه افراد آن از نظر صفت متغیر مورد بررسی بیشتر باشد، دقت نمونه گیری خوشه ای کمتر می‌شود.

لينک      نظرات ()      

نمونه گیری2 نويسنده: زهرا حرفتی - ٥ شهریور ۱۳٩٢

نمونه گیری طبقه ای:

در نمونه گیری طبقه ای، واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقه هایی که از نظر صفت متغیر همگن تر هستند، گروه بندی می شوند، تا تغییرات آنها در درون گروه ها کمتر شود. پس از آن از هر یک از طبقه ها تعدادی نمونه به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. معمولا برای طبقه بندی واحدهای جامعه، متغیری به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود که با صفت متغیر مورد مطالعه بستگی داشته باشد.

برای مثال به منظور بررسی نسبت قبول شدگان در پایه پنجم آموزش ابتدایی در شهر تهران و رابطه آن با محل جغرافیایی دبستان، می‌توان ابتدا دبستان های شهر تهران را بر حسب محل دبستان به پنج طبقه تقسیم کرد: طبقه یک شامل دبستان های شمال غربی، طبقه دوم دبستان های شمال شرقی، طبقه سوم دبستان های مرکزی شهر، طبقه چهارم دبستان های جنوب غربی و طبقه پنجم دبستان های جنوب شرقی. پس از آن از هر طبقه تعدادی دبستان به روش تصادفی ساده انتخاب کرد.

در نمونه گیری طبقه ای حجم نمونه (n) را به شیوه های مختلف می‌توان میان طبقه ها تقسیم کرد. ساده ترین شیوه، تقسیم مساوی تعداد نمونه میان طبقه هاست. سایر شیوه ها شامل انتساب بهینه و انتساب متناسب است. در انتساب متناسب به تناسب حجم هر طبقه، حجم نمونه در آن طبقه تعیین می‌گردد.

لينک      نظرات ()      

نمونه گیری1 نويسنده: زهرا حرفتی - ٥ شهریور ۱۳٩٢

روشهای نمونه گیری آماری که عموما در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد، به قرار زیر است:

نمونه گیری تصادفی ساده:

در این نوع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می‌شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N  و حجم نمونه را n   فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N  است.  انتخاب نمونه تصادفی ساده را به دو شیوه می‌توان انجام داد: شیوه اول به صورت قرعه کشی و شیوه دوم با استفاده از جدول اعداد تصادفی.

برای انتخاب یک نمونه تصادفی ساده به شیوه قرعه کشی باید با توجه به چارچوب نمونه گیری از میان افراد جامعه یک نمونه به حجم نمونه مورد نظر از میان افراد فهرست شده به حکم قرعه انتخاب کرد.

در شیوه دوم، باید حجم جامعه مورد نظر را N   قرار داد. سپس به تعداد ارقام تشکیل دهنده حجم جامعه ، ستون یک رقمی در جدول اعداد تصادفی منظور داشت (مثلا حجم جامعه 50 شامل دو رقم است بنابراین دو ستون یک رقمی در جدول اختیار می کنیم). پس از آن یک نقطه شروع به طور تصادفی برای انتخاب واحدها اختیار کرد. سرانجام عمل انتخاب را از این نقطه آغاز کرده و هر عددی که کوچکتر یا مساوی N باشد را به عنوان نمونه انتخابی منظور داشت.

لينک      نظرات ()      

نمونه گیری نويسنده: زهرا حرفتی - ٤ شهریور ۱۳٩٢

ضرب المثل مشت نمونه خروار شاید بهترین مضمون برای بیان مفهوم نمونه گیری باشد.

در یک تحقیق همیشه میسر نیست که کل آزمودنی­های یک جامعه را مورد بررسی قرار دهیم چرا که ممکن است از نظر زمان، منابع مالی، منابع انسانی و... محدودیت­هایی موجود باشد و امکان بررسی همه جامعه موجود نباشد؛ لذا باید جزئی از آزمودنی­ها را به گونه­ای که نماینده معقولی برای کل آزمودنی­های آن جامعه باشند، انتخاب نموده و نتایج بررسی روی آنها را به کل جامعه تعمیم داد. البته با توجه به وجود خطا در این عمل، لازم است میزان خطا را نیز محاسبه و اعلام نماییم.

لينک      نظرات ()      

اطلس شهر تهران نويسنده: زهرا حرفتی - ٤ شهریور ۱۳٩٢

  اطلس شهر تهران پروژه ای است که توسط شهرداری تهران انجام شده است و به بررسى تحولات و دگرگونى ها طى سى سال اخیر مى پردازد تا در حوزه هاى سرزمین، جمعیت و مهاجرت، آموزش، اشتغال و فعالیت، مسکن، حمل و نقل، تسهیلات و تجهیزات شهرى، شهرسازى و کیفیت زندگى این تحولات را پایش، و آن ها را در قالب نقشه ارائه کند.اطلس کلان شهر تهران پژوهشى کاربردى است که با توجه به به کارگیرى شاخص هاى مختلف علمى، براى محققان و پژوهشگران شهرى و علاقه مندان به تحولات شهرى تهران کاملاً قابل استفاده است. راهنماى شاخص هاى ارائه شده در نقشه ها، اغلب به صورت کمّى است تا این دسته از کاربران بتوانند از داده ها سود جویند و در صورت لزوم خروجى هاى تحلیل نیز مورد استفاده آنان قرار گیرد.

لينک      نظرات ()      

سامانه گزارش ساز نويسنده: زهرا حرفتی - ۳ شهریور ۱۳٩٢

سامانه گزارش ساز آمار و اطلاعات شهرداری تهران یکی از سامانه های آنلاینی است که در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی با امکانات پیشرفته اطلاعات اماری را  در فرمت نقشه و نمودار و جدول به کاربران ارائه می دهد. مشاهده سامانه

لينک      نظرات ()      

معرفی کتاب ایران در آیینه آمار نويسنده: زهرا حرفتی - ۳ شهریور ۱۳٩٢

ایران در آیینه آمار

نشریه ایران در آیینه آمار حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد آمارهای ارائه شده در این نشریه شامل سرزمین وآب وهوا ،جمعیت ، نیروی انسانی، کشاورزی ،جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت،آب و برق ، ساختمان و مسکن ،بازرگانی ، حمل ونقل و ارتباطات ، بازارهای مالی ، امور انتظامی وقضایی ، بهزیستی و تامین اجتماعی ، آموزش ، بهداشت و درمان ، فرهنگ و جهانگردی ، بودجه دولت، هزینه و درامد خانوا ر، شاخص های قیمت ، حساب های ملی ،امور سیاسی و آمارهای بین المللی می باشد. آخرین (سی امین) شماره این کتاب در فروردین سال 1392 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است.خرید این کتاب از طریق فروشگاه مجازی مرکز آمار امکانپذیر است.

لینک خرید

لينک      نظرات ()      

اطلاعات استان تهران در یک نگاه نويسنده: زهرا حرفتی - ٢ شهریور ۱۳٩٢

اطلاعات آماری مفید در زمینه اجتماعی، اقتصادی در مورد استان تهران در سال 1391

منبع: سامانه اطلاعات بازار کار

لينک      نظرات ()      

کتاب روش شناسی نمونه گیری نويسنده: زهرا حرفتی - ٢ شهریور ۱۳٩٢

در زمینه نمونه گیری پژوهشکده آمار  کتاب روش شناسی نمونه گیری و کاربردهای آن را منتشر کرده است که توسط آقای دکتر مسعود یارمحمدی ترجمه و خانم گیتی مختاری امیرمجدی ویرایش شده است.برای تهیه‌ این کتاب که در قطع وزیری و 436 صفحه با جلد گالینگور و به بهای 40000 ریال منتشر شده است، می‌توانید به محل پژوهشکده‌ی آمار یا کتاب‌فروشی مرکز آمار ایران مراجعه فرمایید.

پژوهشکده‌ی آمار
تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، کوچه ٢۵ شرقی، پلاک

لينک      نظرات ()      

مطالب اخير
لينکهاي مفيد