سال 2013 ميلادي براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري در توسعه‌ي جوامع، سال جهاني آمار نامگذاري شده است.  
پروفايل من
تماس با من

کلمات کليدي وبلاگ
آرشيو وبلاگ
شعر آماری نويسنده: زهرا حرفتی - ۱ مهر ۱۳٩٢

چون کم آید فهم آمار، بد شود         یک بلا ده گردد و ده صد شود

دانش از گرمی فتد مهر از فروغ        فلسفه باطل شود، آمار دروغ

مستطیعی را نماید مفلسی           گر نباشد فهم آمار در کسی

آن رقم آهسته بنماید رهی             لغزش پائی و افتد در چهی

رو که آمار فهم گردی ای جوان        جان بیابی  و دانش و عقل و توان

تا نیابی درّ آن دست بر نکش           خودنمائی یابی و نیکو کنش

افشین آشفته

لينک      نظرات ()      

مطالب اخير
لينکهاي مفيد