سال 2013 ميلادي براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري در توسعه‌ي جوامع، سال جهاني آمار نامگذاري شده است.  
پروفايل من
تماس با من

کلمات کليدي وبلاگ
آرشيو وبلاگ
سرشماری سال 1365 نويسنده: زهرا حرفتی - ٦ امرداد ۱۳٩٢

برای انجام این سرشماری مرکز آمار ایران از نیمه  دوم سال 1361 تهیه  مقدمات سرشماری عمومی نفوس و مسکن را آغاز نمود. اولین قدم در این زمینه، شناخت نیازهای اساسی دستگاه های مسئول کشور بود که بر آن اساس طرح مقدماتی سرشماری تهیه گردید و به طور آزمایشی در مناطق شهری روستایی سه شهرستان آستانه  اشرفیه از استان گیلان، سراوان از استان سیستان و بلوچستان و شادگان از استان خوزستان و نیز چند حوزه نمونه در هر یک از استان های دیگر به مرحله  اجرا درآمد، با استفاده از نتایج حاصل از سرشماری، پرسشنامه ها، فرم ها، دستورالعمل های فنی و اجرایی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و براساس آن، طرح نهایی سرشماری تهیه و آماده اجرا شد، عملیات اجرایی سرشماری به طور همزمان در تمام نقاط کشور از تاریخ 16 تا 30 مهر 1365 انجام شد. در این مرحله، سازمان برنامه و بودجه وقت استان ها، مراکز تربیت معلم و سایر سازما نها و موسسات دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی در راستای اجرای سرشماری با مرکز آمار ایران همکاری داشتند.


در این سرشماری خانوارهای معمولی به دو دست هی ساکن و غیرساکن طبق هبندی شده اند و مانند سرشماری های قبلی با طبقه بندی خانوارهای عشایر مواجه نیستیم هرچند که خانوارهای عشایری خود مصداقی از خانوارهای غیرساکن هستند. از آ نجا که اجرای سرشماری هم زمان با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود در قسمت مربوط به مهاجرت، اطلاعات مربوط به مهاجرت در اثر جنگ برای اولی نبار در سرشماری های نفوس کشور جمع آوری گردید.

منبع: برگرفته از مقاله اقای نوراللهی و خانم نائینی

لينک      نظرات ()      

مطالب اخير
لينکهاي مفيد