سال 2013 ميلادي براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري در توسعه‌ي جوامع، سال جهاني آمار نامگذاري شده است.  
پروفايل من
تماس با من

کلمات کليدي وبلاگ
آرشيو وبلاگ
قرآن در آیینه آمار نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٠ شهریور ۱۳٩٢

یکی از اعجازهای قرآن که توسط یکی از فارغ التحصیلان رشته آمار جناب آقای کوروش جم نشان کشف شده است : 
قبل از ‌آنکه آن را توضیح دهیم ابتدا سه نکته را متذکر می شویم : 
الف)همان طور که می دانیم تعداد کل آیات قرآن کریم 6236 آیه است که یک عدد زوج است . 
ب) همچنین می دانیم که قرآن 114 سوره دارد پس مجموعه شماره سوره های قرآن می شود 6555 که یک عدد فرد است: 
(6555=114+000+4+3+2+1) 
ج) اگر شماره ی هر سوره را با تعداد آیات آن سوره جمع کنیم عدد مخصوص آن سوره بدست می آید مثلاً برای سوره حمد که اولین سوره قرآن می باشد عدد مربوط می شود 8‌ (7+1) و برای سوره بقره می شود 288(286+2) و برای سوره آل عمران عدد مربوط می شود 203 یعنی (200+3) . 
حال اگر این عددهای به دست آمده برای هر سوره را به تفکیک زوج و فرد در جدول های جداگانه ای قرار دهیم نتایج شگفت آوری به دست می آید . 
جدول عددهای حاصله ی فرد جدول عددهای حاصله ی زوج 

آل عمران 203 فاتحه 8 
مائده 125 بقره 288 
انعام 171 نساء 180 
..............................
جمع کل 6555 جمع کل 6236 

چهار مطلب شگفت انگیز در این جدول ها دیده می شود: 



الف)مجموع اعداد جدول زوج برابر است با 6236 که مساوی مجموع کل ‌آیات قرآن است و مجموع عددهای حاصل از جدول فرد برابر است با 6555 که همان عدد حاصل جمع شماره سوره های قرآن است. 

ب) در هر جدول 27 سوره وجود دارند که تعداد کل آیات آن سوره یک عدد زوج است و بنابراین در هر جدول نیز 30 سوره وجود دارد که تعداد کل آیات آن سوره فرد است. 

ج) در هر جدول به طور مساوی 57 سوره قرار می گیرد. 

د) مجموع اعداد جدول زوج یک عدد زوج شده است و مجموع اعداد جدول فرد یک عدد فرد شده است . 
بدین ترتیب حتی اگر یک آیه از یک سوره ای کم شود یا زیاد شود و یا یک سوره جابه جا شود تمام نظم فوق از بین می رود. بنابراین این رابطه اثبات می نماید که یک سوره و حتی یک آیه از قرآن شریف کم و یا زیاد نشده است.

منبع: وبلاگ تحقیقات آماری

لينک      نظرات ()      

مطالب اخير
لينکهاي مفيد