سال 2013 ميلادي براي بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان و تقدير از سهم علوم آماري در توسعه‌ي جوامع، سال جهاني آمار نامگذاري شده است.  
پروفايل من
تماس با من

کلمات کليدي وبلاگ
آرشيو وبلاگ
سهم زنان شاغل در تولید نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٤ دی ۱۳٩۳

منبع: درگاه ملی آمار بخش سری های زمانی

مأخذ: مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر 

لينک      نظرات ()      

ارزش مبادلات بازرگانی خارجی نويسنده: زهرا حرفتی - ۳٠ آذر ۱۳٩۳

منبع: درگاه ملی آمار، سری های زمانی

لينک      نظرات ()      

میانگین هزینه های خوراکی و دخانی نويسنده: زهرا حرفتی - ۱۱ آذر ۱۳٩۳

 

منبع: درگاه ملی آمار، بخش سری های زمانی

لينک      نظرات ()      

نرخ رشد اقتصادی در سال 1392 نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٩ آبان ۱۳٩۳

منبع: مرکز آمار ایران (http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nre_1392.pdf)

لينک      نظرات ()      

هزینه های و درآمد های خانوارهای کشور در سال 1391 نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٩ دی ۱۳٩٢

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد، میانگین درآمد یک خانوار شهری در سال 1391، برابر با 16 میلیون و700 هزار توان  و یک خانوار روستایی برابر با 10 میلیون و 100 هزار تومان می باشد. نگاهی به اهم نتایج این طرح  نشان می دهد متوسط کل هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری 16 میلیون و 428 هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 23.8 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین متوسط هزینه اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 10میلیون و 800 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل 28.8 درصد افزایش نشان می دهد.

   
     
     
لينک      نظرات ()      

تورم آبان ماه شهری نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٠ آذر ۱۳٩٢

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل سی و پنج و نه درصد است که نسبت به ماه قبل (سی و شش و دو درصد ) کاهش یافته است. برای اطلاعات تکمیلی روی عکس کلیک نمایید.

لينک      نظرات ()      

کمترین نرخ بیکاری در استان گلستان و آذربایجان غربی نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٢ آبان ۱۳٩٢

بر اساس نتایج طرح نیروی کار تابستان 1392 بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان قزوین و خراسان شمالی (42درصد) و کمترین نرخ بیکاری در استان گلستان و آذربایجان غربی (6 درصد) می باشد.شایان ذکر ست نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برابر با 39.1 و نرخ بیکاری کشور برابر با 10.4 درصد می باشد. نمودار زیر نرخ بیکاری را به تفکیک گروههای سنی نشان می دهد.

لينک      نظرات ()      

شاغلان در گروههای عمده فعالیت نويسنده: زهرا حرفتی - ٧ آبان ۱۳٩٢

بر اساس های معیارهای بین المللی فعالیت های اقتصادی در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات طبقه بندی می شوند. نمودار زیر آمار فعالیت های اقتصادی ایران را طی سالهای 1384 تا 1391 بر اساس طرح امار گیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود نشان می دهد.

منبع: کتاب شاخص‌های بازار کار در ایران 1391-1384

لينک      نظرات ()      

متوسط هزینه های خانوارهای روستایی نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٢ مهر ۱۳٩٢

 همانطور که ملاحظه می شود، در سال 1375 متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی برابر با ششصدو نود و هشت هزار تومان و در سال 1380 برابر با یک میلیون و 723 هزار تومان و در سال 1390 برابر با 8 میلیون و 397 هزار تومان می باشد.

لينک      نظرات ()      

هزینه های خانوارهای شهری نويسنده: زهرا حرفتی - ۱٢ مهر ۱۳٩٢

همانطور که ملاحظه می شود، در سال 1375 متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر با یک میلون و 106 هزار تومان و در سال 1380 برابر با دو میلیون و 802 هزار تومان و در سال 1390 برابر با 13 میلیون و 271 هزار تومان می باشد.

لينک      نظرات ()      

آمار اشتغال در بخش خدمات نويسنده: زهرا حرفتی - ٢۸ امرداد ۱۳٩٢

شاغلان در بخش خدمات

لينک      نظرات ()      

آمار اشتغال در بخش صنعت نويسنده: زهرا حرفتی - ٢۸ امرداد ۱۳٩٢

شاغلان بخش صنعت

لينک      نظرات ()      

آمار اشتغال در بخش کشاورزی نويسنده: زهرا حرفتی - ٢۸ امرداد ۱۳٩٢

گروههای عمده فعالیت عبارتند از کشاورزی، صنعت و خدمات. جدول زیر آمار شاغلان کشور را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

شاغلان بخش کشاورزی

منبع: کتاب شاخص‌های بازار کار در ایران 1391-1384 

لينک      نظرات ()      

مطالب اخير
لينکهاي مفيد