مقاله نویسی برای سال جهانی آمار

ستاد ملی سال جهانی آمار در راستای فعالیت های خود برای بزرگداشت این سال فراخوان مقاله منتشر کرده است. در این فراخوان از اساتید و دانشجویان و پژوهشگران خواسته شده تا مقالات خود را طوری بنویسند که برای افراد غیر آماری و افراد عادی جامعه قابل استفاده باشد. آخرین تاریخ برای ارسال مقالات 5 آبان 1392 می باشد. ارسال مقالات از طریق ایمیل stat2013@srtc.ac.ir امکانپذیر است.

اطلاعات بیشتر

 

/ 0 نظر / 51 بازدید