گاهنامه آماری در استان البرز تهیه می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، یحیی رمضانی مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS، با اشاره به شعار سال 2013به عنوان «سال جهانی آمار» اظهار داشت: آمار دقیق و درست، پایه اصلی یک برنامه‌ریزی منسجم و همه‌جانبه است. رمضانی در ادامه تصریح کرد: با راه اندازی اتاق فکر آمار در استان، پیشنهادات آماری نظام مند می شود.

مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS، استانداری گفت: یکی از برنامه های عملیاتی اداره کل آمار و اطلاعات استانداری  در سال جاری تهیه گاهنامه آماری شاخص ها و نماگرهای اقتصادی اجتماعی فصلی استان است. وی از فعالان آماری و کارشناسان دستگاه های اجرایی خواست با همکاری و مساعدت گاهنامه آماری را در استان تهیه نمایند.

/ 0 نظر / 5 بازدید