عواطف در آینه آمار

یک آمار جالب و دیدنی از افکاری که بعد از یک جر و بحث به ذهن ما خطور می کند:

سبز – عذر خواهی آبی – قبول کردن ضعف ها  نارنجی – پذیرفتن پیروزی قرمز – فکر کردن به موارد هوشمندانه ای که باید می گفتم و نگفته ام

/ 0 نظر / 51 بازدید