اطلاعاتی که در سرشماری کشاورزی جمع آوری می شود

الف-  اطلاعات بهره بردار

ب - اراضی کشاورزی

ج - مساحت گلخانه ها و نوع فعالیت گلخانه ای

د- تعداد انواع دام سبک و سنگین به تفکیک جنس

ه- فهرست واحد های دارای "پرورش طیور به روش سنتی" ،"پرورش کرم ابریشم"،"پرورش زنبور عسل" و " پرورش ماهی

 

/ 0 نظر / 96 بازدید