نشریات مرکز آمار

برای دستیابی به متن نشریات مرکز آمار ایران می توان به پایگاه نشریات مرکز آمار ایران مراجعه کرد. این پایگاه متن تمام  نتایج سرشماری های و طرح های مرکز آمار ایران را به فرمت html ارائه می کند. البته نشریات جدید مر کز آمار از طریق کتابخانه دیجیتال قابل دسترسی می باشد. برای ورود به پایگاه نشریات از لینک زیر را کلیک نمایید. بعد از ورود به صفحه اول فهرست نشریات را کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 42 بازدید