تخت اقامتگاههای کشور بر حسب درجه

نمودار زیر تعداد تخت اقامتگاههای کشور بر حسب درجه در سال 1390 را نشان می دهد که شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسرای جهانگردی، مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پلاژ و متل می باشد.

تعداد تخت اقامتگاههای کشور بر حسب درجه

/ 0 نظر / 4 بازدید