نمودار رشد سالانه جمعیت

میانگین رشد سالانه جمعیت ایران در سال 1345 برابر با 3.1 درصد و در سال 1390 برابر با 1.3 درصد می باشد. بیشترین میزان رشد مربوط به سال 1365 می باشد.

میانگین رشد سالانه جمعیت ایران

/ 1 نظر / 4 بازدید
غزال

خیلی وقته دنبال این آمار بودم.