سامانه سیجاد

سامانه سیجاد (سامانه یکپارچه جمع آوری الکترونیکی داده ها) یک بستر نرم افزاری است که مرکز آمار ایران برای استفاده در اجرای طرح ها و سرشماری ها طراحی کرده است. برخی ویژگی های این سامانه عبارتند از:

  • طراحی فرمهای الکترونیکی ثبت اطلاعات و ایجاد کنترل های خودکار بدون نیاز به برنامه نویسی
  • امکان ورود و کنترل داده ها از طریق ابزار تبلت، لب تاپ و وب
  • حفظ امنیت داده ها با در مظر گرفتن موارد امنیتی
  • تجمیع داده ها در بانکهای اطلاعاتی متمرکز
  • تعریف مراحل اجرای طرح
  • ثبت موقعیت مکانی
  • و...
/ 0 نظر / 899 بازدید