معرفی فرم های سرشماری

در سرشماری چند فرم اصلی برای جمع آوری اطلاعات از خانوارها طراحی می شود که توسط ماموران سرشماری تکمیل می شوند. برای آشنایی بیشتر خوانندگان به معرفی فرمهای سرشماری پرداخته می شود.

فرم یک: فرم فهرست برداری

فرمی است که بر اساس آن تمام مکانهای موجود در یک معبر (خیابان، کوچه، بن بست) توسط ماموران سرشماری فهرست می شوند. این کار برای شناسایی افراد و  خانوارهایی که در آن مکانها زندگی می کنند، ضروری می باشد. شماره هر مکان  همراه با کلمه س  در گوشه در آن مکان با مداد شمعی توسط مامور سرشماری درج می شود. برای مشاهده فرم یک کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 35 بازدید