قیمت زمین در تهران در زمستان 1393

 در زمستان 1393، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 415 هزار و پانصد تومان  بوده است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 9 میلیون و 85 هزار تومان در منطقه 3 و کمترین آن در حدود  یک میلیون و 395 هزار تومان 13954 در منطقه 20 بوده است.

منبع: نتایج طرح آمارگیری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1393

 

/ 0 نظر / 54 بازدید