استانداردهای آماری

استاندارد طرح‌های آمارگیری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است که در راستای رفع ناهماهنگی‌ها در فرایند اجرای طرح‌های آماری میان سازمان‌های تولید کننده آمار، افزایش دقت آمارهای تولیدی، مقایسه‌پذیری و ایجاد انسجام در نظام تولید آمارهای کشور و ارزیابی کیفیت آن‌ها تدوین شده است. این استانداردها، الگویی یکسان در اختیار تولید کنندکان قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بدانند چه فعالیتی را به چه صورت انجام دهند. مرکز آمار ایران نیز بنا به وظیفه قانونی خود در بند «و» از ماده 3 قانون، تهیه و تدوین و بازنگری استاندارد طرح‌های آمارگیری و سایر استانداردهای مورد استفاده در فعالیت‌های آماری را در برنامه کاری خود قرار داده و استانداردها را در موضوعات و ابعاد مختلف تدوین و ارائه نموده است.

 برای مشاهده نشریات مرتبط با استانداردهای آماری در سایت مرکز آمار ایران کلیک نمایید. استانداردهای طرح های آمارگیری- اصول کلی استاندارد طرح های آمارگیری-ارزیابی،کنترل وبهبود مداوم کیفیت استانداردهای طرح آمارگیری برای استفاده در نظام آماری کشور

/ 0 نظر / 102 بازدید