طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت : طرح از 20 مهر تا 20 آبان اجرا می شود.
علیرضا تابش گفت : شناخت ویژگی های واحدهای مسکونی روستایی،‌ ویژگی های عمومی روستاها ، تغییرات واحدهای مسکونی بهسازی شده ، ‌تفکیک ویژگی های آماری واحد های مسکونی روستایی بر حسب فضاهای زیستی و معیشتی ، ویژگی های فنی و تخصصی واحد های مسکونی روستایی ،ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی روستا از اهداف این طرح است.این طرح برای سومین بار اجرا می شود و 8 هزار و 445 آبادی نمونه و 211 هزار و 684 واحد مسکونی نمونه آمارگیری خواهد شد.
نخستین مرحله از این طرح در سال 82 و مرحله دوم نیز در سال 87 در همه روستاهای کشور اجرا شد.


/ 0 نظر / 18 بازدید