واژه‌نامه‌ی جمعیت‌شناسی

با توجه به اهمیت دانش جمعیت‌شناسی، پژوهشکده‌ی آمار تدوین و تألیف دانشنامه‌ی (دائرة المعارف) جمعیت‌شناسی به زبان فارسی، به‌همراه واژه‌نامه‌ی دوسویه را با همکاری اساتید برجسته‌ و صاحب‌نظران حوزه‌ی علوم اجتماعی، جمعیت‌شناسی و آمار از سال ۱۳۹۱ در دستور کار خود قرار داد. هدف از تهیه و تدوین این دانشنامه و واژه‌نامه ارائه‌ی مجموعه‌ی منسجمی از اصطلاحات و واژگان مورد استفاده در دانش جمعیت‌شناسی و مطالعات جمعیتی است. در این راستا، واژگان و اصطلاحات مورد استفاده در مطالعات جمعیتی و جمعیت‌شناسی با به‌کارگیری نظرات پژوهش‌گران و اندیشمندان جمعیتی گرداوری و تعریفی واحد برای واژگان ارائه گردیده است.   

دسترسی به واژه نامه

 

/ 0 نظر / 124 بازدید