ما در عصر احتمال به سر می بریم

ما در عصر احتمال به سر می بریم...

در عصر شک و شاید...

در عصر پیش بینی وضع هوا...

از هر طرف که باد بیاید...

در عصر قاطعیت تردید...

عصر جدید...

عصری که هیچ اصلی جز اصل احتمال، یقینی نیست...

اما من بی نام تو... 

حتی یک لحظه احتمال ندارم...

قیصر امین پور

/ 1 نظر / 9 بازدید
خانم رایضی

[لبخند] سلام دوست عزیز.خیلی شعر زیبایی بود چه قدر مطالب خوبی برای سال جهانی آمار گذاشتید ممنونم منم لینکتون کردم