1400 کارگاه برگزاری تور زیارتی در سال 1391

بر اساس یافته های طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیتهای کمکی حمل ونقل هوایی،
گشتهای مسافرتی و کاروانهای زیارتی تعداد 3944 کارگاه در کل کشور در سال 1391 به ارائه خدمات در این زمینه اشتغال دارند.

/ 0 نظر / 77 بازدید