تعداد واحدهای مسکونی

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 تعداد کل واحدهای مسکونی کشور برابر با 19 میلیون و  954 هزار و 708 می باشد. همانطور که مشاهده می شود بیشترین واحدهای مسکونی کشور بین 101 تا 150 متر مربع مساحت دارند.

منبع : شبکه ملی آمار، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

/ 1 نظر / 112 بازدید
خوابگاه میرزا جنگلی

تقریبا 20 میلیون واحد؟برای یک چهارم جمعیت ایران خونه ساختن که برابر با نزدیم نصف خانواده های ایرانی! این امار درست باشه که بی خانمان نباید داشته باشیم