آمار معادن کشور

نتایج آمارگیری سال 1389 معادن کشور نشان می دهد که در سال 1389 تعداد 4974 معدن درحال بهره برداری در کشور وجود داشته است. نمودار زیر تعداد معادن را بر حسب فعالیت نشان می دهد. شایان ذکر است بیشترین تعداد معادن به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان(432)، آذربایجان غربی(384) و خراسان رضوی(374) می باشد.

مشاهده کل نتایج در سایت مرکز آمار ایران

/ 0 نظر / 20 بازدید