آغاز سرشماری کشاورزی

مراسم سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 با حضور دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی رییس جمهور، عادل آذر رییس مرکز آمار ایران و حسین هاشمی استاندار تهران همزمان با سراسر کشور در روستای حسن آباد آغاز شد.
سرشماری عمومی کشاورزی همه مناطق شهری و روستایی استان را پوشش داده و در این طرح شمارش یک یک واحدهای تولیدی کشاورزی و ثبت اطلاعات هریک به شکل جداگانه انجام می شود. مهمترین ویژگی سرشماری کشاورزی سالجاری الکترونیک بودن آن است که این سرشماری برای نخستین بار بدون استفاده از کاغذ و تنها با رایانه قابل حمل توسط ماموران، انجام می شود.

/ 0 نظر / 46 بازدید