نرخ تورم در نقاط روستایی 42.5 درصد

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مهرماه سال 1392 نرخ تورم در نقاط روستایی کشور برابر با 42.5 درصد می باشد. شایان ذکر است این نرخ در ماه گذشته برابر با 42.3 درصد بوده است.

   

اطلاعات بیشتر

/ 0 نظر / 47 بازدید