شبکه ملی آمار چیست؟

 شبکه ای است متشکل از پایگاه‌های اطلاعاتی استاندارد، تأمین کننده آمارهای موردنیاز کشور در دستگاه‌های اجرایی که با اتصال و دسترسی به داده‌های خام و ریزداده‌ها، پایگاه اطلاعات آماری کشور را تغذیه می‌کند و گزارشات آماری را بصورت بر خط با حفظ محرمانگی در اختیار افراد ذینفع قرار میدهد.

 

ویژگی های شبکه ملی آمار

-  تجمیع آمار رسمی در پایگاه اطلاعات آماری کشور
-  اتصال به کلیه پایگاه‌های اطلاعات آماری دستگاه‌های اجرایی.
-  صحت سنجی و اعتبارسنجی آمارهای گردآوری شده از منابع اطلاعاتی.
-  امکان ارائه آمار تا پایین ترین سطوح طبقه بندیهای ثبت شده اطلاعات
-  ارائه آمار واحد از طریق پایگاه اطلاعات آماری کشور
-  دسترسی سریع و آسان به آمارهای بهنگام
-  دسترسی به فرا داده ها (متا دیتا)
-  ارئه گزارشاهای آماری به شیوه های ساده و گرافیکی

 

برای ورود به شبکه ملی آمار کلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 127 بازدید