انتشار یازدهمین شماره‌ی مجله‌ی دوماه‌نامه‌ی آمار

یازدهیمن شماره مجله دوماهنامه آمار (فروردین و اردیبهشت 1394) منتشر شد. در این شماره مقاله ای با عنوان سیمای آبادی های استان سیستان و بلوچستان به قلم نویسنده وبلاگ با همکاری آقای خاکباززاده منتشر شده است. مشاهده

/ 0 نظر / 174 بازدید