انتشار داده های خام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار

داده های خام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار از سال 1363 تا 1391 در بخش آمارهای های موضوعی درگاه ملی آمار منتشر گردید. برای مشاهده و دانلود این داده ها کلیک نمایید.

 

/ 0 نظر / 239 بازدید