معرفی کتاب ایران در آیینه آمار

ایران در آیینه آمار

نشریه ایران در آیینه آمار حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد آمارهای ارائه شده در این نشریه شامل سرزمین وآب وهوا ،جمعیت ، نیروی انسانی، کشاورزی ،جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت،آب و برق ، ساختمان و مسکن ،بازرگانی ، حمل ونقل و ارتباطات ، بازارهای مالی ، امور انتظامی وقضایی ، بهزیستی و تامین اجتماعی ، آموزش ، بهداشت و درمان ، فرهنگ و جهانگردی ، بودجه دولت، هزینه و درامد خانوا ر، شاخص های قیمت ، حساب های ملی ،امور سیاسی و آمارهای بین المللی می باشد. آخرین (سی امین) شماره این کتاب در فروردین سال 1392 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است.خرید این کتاب از طریق فروشگاه مجازی مرکز آمار امکانپذیر است.

لینک خرید

/ 0 نظر / 8 بازدید