دانشجویان در آیینه آمار

بنا بر اعلام رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم،  هم اکنون 4 میلیون و 400 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری در 2500 موسسه آموزش عالی در حال تحصیل هستند.


رشته تحصیلی دانشجویان

علوم انسانی با تعداد یک میلیون و 970 هزار نفر دانشجو معادل 46 درصد بیشترین دانشجو را دارد، کمترین سهم مربوط به رشته هنر یعنی 5.4 درصد است، سایر رشته ها از جمله فنی مهندسی 33.4 درصد، علوم پایه 7.2 درصد، کشاورزی و دامپزشکی 6.3 درصد و علوم پزشکی که متولی آن وزارت بهداشت است دارای 1.3 درصد دانشجو است.


/ 0 نظر / 4 بازدید