رتبه بندی جمعیت مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1390

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390، مناطق 4 و 5 و 15 و 2 و 14 به ترتیب دارای بیشترین جمعیت بوده اند. نمودار زیر ترتیب 22 منطقه را نشان می دهد.

/ 0 نظر / 655 بازدید