سرشماری سال 1390

سرشماری سال 1390 از دوم تا بیست و دوم آبان ماه با بسیج حدود ۱۱۴ هزار مأمور آمارگیر و نیروهای ستادی و پشتیبانی آموزش دیده در ۳۱ استان، ۱۱۳۹ شهر و ۹۶۵۴۹ آبادی کشور به اجرا درآمد.

طرح سرشماری ۱۳۹۰ با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فنی و بهره گیری از تجارب بین المللی، آخرین استانداردها و توصیه های مراجع آماری بین المللی و حدود نیم قرن تجربه آمارگیری و شش دوره سرشماری توسط متخصصان مرکز آمار ایران طراحی شده است. در عملیات میدانی این سرشماری با استفاده از چهار فرم تفصیلی، اطلاعات ۶۰ قلم آماری درخصوص ویژگی های جمعیت و مسکن و ۷۷ قلم اطلاعاتی درخصوص ویژگی های آبادی های کشور به صورت تمام شماری گردآوری شده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید