گرانترین شهرهای کشور از لحاظ قیمت زمین

میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان کلنگی در نیمه دوم سال 1391 در سطح کشور برابر با   ششصدو بیست و چهار هزار تومان بوده است. همچنین گران ترین شهرها براین اساس عبارتند از تهران،اصفهان، قزوین، قم و اراک

قیمت زمین در سال 1391

/ 0 نظر / 11 بازدید