فراوانی نامگذاری در پرتال سازمان ثبت احوال

در این سامانه فراوانی 50 نام اول دختران و پسران  از سال 1380 تا پایان سال 1392 قابل رویت می باشد. ورود به سامانه

به عنوان مثال در سال 1392 بیشترین نام دختر فاطمه و بیشترین نام پسر امیر علی بوده است.

/ 1 نظر / 114 بازدید