فهرست انتشارات پژوهشکده آمار

پژوهشکده آمار سازمان تحقیقاتی وابسته به مرکز آمار می باشد که بخش وسیعی از طرحهای آماری مدون و مورد تایید مرکز دراین سازمان انجام شده و منتشر میگردد. این واحد تحقیقاتی همچنین دارای یک کتابخانه بزرگ تخصصی آماری است که هرساله مانند کتابخانه مرکز آمار مشارکت وسیع و قابل توجهی در نمایشگاه کتاب و اطلاع رسانی کتب و طرحهای تحقیقاتی انحام شده دراین سازمان دارد. علاقه مند ان می توانند با مشاهده فایل پیوست از طرحهای آماری و همچنین جدیدترین لیست نشریات و کتب این واحد تخصصی آماری با مراجعه به وب سایت و یا محل این سازمان از منابع موجود آن استفاده نمایند.

فهرست انتشارات پژوهشکده آمار

/ 0 نظر / 42 بازدید