تعداد کشتارگاه های کشور در سال 1391

بر اساس نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه های کشور در سال 1391 تعداد 399 کشتارگاه دام در کل کشور وجود داشته است.که از این تعداد 369 کشتارگاه دولتی و 30 کشتارگاه متعلق به بخش خصوصی بوده است. بیش ترین تعداد کشتارگاه مربوط به استان فارس با 36 کشتارگاه است که شامل 32 کشتارگاه دولتی و 4 کشتارگاه خصوصی است و استان قزوین با 1 کشتارگاه، کمترین تعداد کشتارگا ه را در کشور به خوداختصاص داده است.

/ 1 نظر / 68 بازدید
محسن

سلام خسته نباشید عالی بود همینطور ادامه بدید