شاخص ها و نماگرها

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور و استانها به صورت فصلی منتشر می شود که شامل اطلاعات ارزشمند برای برنامه ریزان و محققان می باشد. برای دسترسی به محتوای این نشریه در سطح کشوری به درگاه ملی آمار و در سطح استانی به سایت معاونت آمار و اطلاعات استانداری ها  می توان مراجعه کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید