سرشماری‌ نفوس‌ و مسکن هر ده سال یکبار

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95 بر اساس روال ده ساله انجام می‌شود و از این پس این سرشماری به صورت پنج ساله انجام نخواهد شد.

دکتر آذر در مراسم افتتاحیه مرحله اول آموزش سرشماری عمومی کشاورزی 93 در جمع خبرنگاران اعلام کردند سرشماری‌های عمومی در دنیا نیز ده ساله انجام می شود اما در مقطعی در دولت قبلی بدلیل آنکه نتایج سرشماری را سریعتر می خواستند پس از برگزاری سرشماری عمومی سال 85 ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 90 و پنج سال پس از سرشماری سال 85 انجام شد.

/ 0 نظر / 119 بازدید