سالنامه آماری استان

سالنامه آماری استان کتابی است مشابه سالنامه آماری کشور که توسط معاونت آمار و اطلاعات استانداری های کشور چاپ می شود. در این کتاب اطلاعات مروبط به شهرستان ها و بخش ها و شهر و دهستان و آبادی های هر استان چاپ می شود. برای تهیه این کتاب باید به استانداری ها مراجعه شود. در ضمن فایلهای الکترونیکی این کتاب در سایت مرکز آمار ایران موجود می باشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید