اردوی یک روزه آمار

 خانه ریاضیات اصفهان

اردوی یک روزه آمار
  وی‍ژه دانش آموزان مقطع راهنمایی (دختران)
اول اسفند 1392، ساعت 08 الی13

 برگزار می کند:

 

برنامه‌ اردوی یکروزه آمار برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی (دور اول برای دختران) با ظرفیت 30 نفر در 5 گروه (6نفره) و در فضای آزاد جلوی خانه و با اهداف زیر طراحی شده است :

  •  آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم آماری در قالب بازی و فعالیت
  •  ایجاد روحیه تفکر آماری در برخورد با مسائل روزمره
  •  آشنایی با کار گروهی و مسئولیت پذیری
  •  آشنا نمودن دانش آموز به شبیه‌سازی مدل‌ها در قالب بازی

برنامه‌های تعریف شده در این اردو :

  1.  بازی حیوانات (مفاهیم احتمال و امید ریاضی)
  2.  بازی کارت‌ها (احتمال و فراوانی نسبی)
  3.  مسابقه داستان دختر پادشاه و دهقان (احتمال) 
  4.  بازی دارت (آمار)
  5.  بازی خورشید (احتمال و نقش آمار در تصمیم‌گیری )
  6.  آیا جامعه می‌تواند باهوشتر باشد یا یک نفر؟
/ 0 نظر / 79 بازدید