روز جهانی جمعیت

11 جولای 2013 روز جهانی جمعیت نام‌گذاری شد. سال جهانی آمار و نزدیک به 2100 سازمان شرکت کننده در 214 کشور دنیا، سعی در جلب افکار عموم در مورد اهمیت سهم آمار در به کمیت کشیدن جمعیت همیشه در حال تغییر جهان دارند. آمارشناسان در هر کشور در سراسر جهان کمک قابل توجهی به ارائه اطلاعات بیشتر، بهتر و به موقع در مورد مسائل و نگرانی‌های مربوط به جمعیت به سازمان‌های مرتبط ملی و سازمان‌های بین المللی، مانند سازمان ملل متحد (سازمان ملل متحد) می‌کنند. با خواندن این مقاله، بینش قابل توجهی به روش‌های آماری و اقدامات آماردانان برای درک پویایی جمعیت در سطح ملی و جهانی به دست می‌آورید.

جمعیت جهان در حال حاضر در 7 میلیارد است و با توجه به ویرایش‌های بلند مدت جمعیت در سازمان ملل متحد سال 2012، انتظار می رود در 12 سال آینده به 8 میلیارد نفر افزایش یابد. این آمار و ارقام به وضعیت بی سابقه‌ای در شرایط فعلی جهان از نظر فضای اشغالی و تعداد ساکنین جهان دارد.

/ 0 نظر / 10 بازدید