انتشار کتاب مهاجرت های داخلی کشور

در فاصله سالهای 1385-1390، مجموعا 5 میلیون و  534  هزار و 666 نفر محل سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده اند.

ماخذ: کتاب مهاجرت های داخلی کشور در سطح شهرستان، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

/ 0 نظر / 138 بازدید