انتشار کتاب نتایج تفصیلی سرشماری 1390

نتایج سرشماری1390

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در سطح کل کشور منتشر شده است. قیمت این کتاب 20000 تومان می باشد. همچنین لوح فشرده این کتاب به قیمت 3000 تومان توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. خرید این کتاب و لوح فشرده از طریق فروشگاه مجازی مرکز آمار امکانپذیر است.

لینک خرید کتاب

لینک خرید لوح فشرده

/ 0 نظر / 32 بازدید