بیانیه ماموریت اطلاع سانی آماری

مرکز آمار ایران در راستای ایفای وظایف قانونی خود از جمله اطلاع‌رسانی آماری، با پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب و در دسترس، نسبت به تبیین آرمان تأمین رضایت متقاضیان از طریق ایجاد امکان دسترسی آنان به اطلاعات معتبر مورد نیاز با :

  • سریع‌ترین مسیر دست‌یابی
  • آسان‌ترین شیوه موجود
  • ارزان‌ترین هزینه ممکن

اقدام نموده است.

 در انجام مأموریت اطلاع‌رسانی آماری؛ سیاست‌ها، خطوط کلی و برنامه‌های مرکز باید چنین باشد:

الف- مردم کلید اصلی اطلاع‌رسانی آماری هستند و اطلاع‌رسانی آماری باید منجر به استفاده برنامه‌ریزان و دستگاه‌های برنامه‌ریزی از اطلاعات آماری در تصمیم‌گیری‌ها و هر نوع برنامه‌ریزی باشد تا آینده بهتری فراروی مردم گشوده شود.
ب- اطلاع‌رسانی آماری به متقاضیان باید از یک مجرای واحد صورت پذیرد.
پ- اطلاع‌رسانی آماری در مرکز آمار ایران جزو اولویت‌های برنامه‌ای مرکز است و باید حرفه‌ای، مستقل و متمرکز صورت گیرد.
ت- در فرایند اطلاع‌رسانی آماری باید از بالاترین استانداردها بهره برد و حتی‌الامکان ارتقای شیوه‌های اطلاع‌سانی و استفاده از فناوری‌های جدید باید همواره در دستور کار مرکز باشد و تداوم ارتقای بهره‌وری هیچگاه فراموش نشود.
ث- اطلاع‌رسانی آماری باید در خدمت عموم باشد و در این زمینه طبقه‌بندی کاربران از نظر سطح دسترسی به اطلاعات وجود ندارد.
ج- محرمیت اطلاعات در مواردی که اطلاع‌رسانی آماری موجب شناسایی پاسخگویان شود، همواره مدنظر خواهد بود و ممنوعیت اطلاع‌رسانی در این سطح برای همه کاربران یکسان می‌باشد.
چ- اطلاعات آماری ذی‌قیمت هستند و باید این مهم برای همه کاربران عمومیت داشته باشد. از آنجا که هزینه تولید و گردآوری اقلام اطلاعاتی از طرف دولت تعهد شده است، قیمت‌گذاری اطلاعات صرفاً بر هزینه‌های آماده سازی، پردازش و ملزومات مصرفی آن مرتبت خواهد بود.
ح- اطلاع‌رسانی آماری باید پیوسته، به‌موقع و قابل اعتماد باشد.
د- ایجاد موازنه میان میزان تقاضاهای اطلاعات آماری با امکانات فنی و نیروی انسانی موجود از طریق ارتقای امکانات لازم برای تأمین شایسته تقاضاهای اطلاعات آماری صورت خواهد پذیرفت.
ذ- برای تأمین رضایت متقاضیان، اطلاعات مورد نظر آنان حتی‌الامکان در محلی که استقرار دارند، به آنان تحویل خواهد شد.
ر- شیوه‌های اخذ هزینه‌های اطلاعات به گونه‌ای طراحی می‌شود که متقاضیان با صرف کمترین زمان و با آسان‌ترین شیوه، هزینه‌های مربوطه را پرداخت نمایند.
ز- با توجه به حجم و تنوع گسترده اطلاعات آماری به متقاضیان، خدمات مشاوره‌ای رایگان ارائه می‌شود تا آنان بتوانند به اقلام اطلاعاتی موردنظر خود به راحتی دسترسی یابند.

/ 0 نظر / 8 بازدید