هزینه های خانوارهای شهری

همانطور که ملاحظه می شود، در سال 1375 متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر با یک میلون و 106 هزار تومان و در سال 1380 برابر با دو میلیون و 802 هزار تومان و در سال 1390 برابر با 13 میلیون و 271 هزار تومان می باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید