برنامه جهانی سرشماری 2010

در سطح بین المللی، سرشماری منبع ارزشمند به جا مانده از داده‌ها برای نظارت بر اهداف توسعه هزاره و دیگر استراتژی‌های کاهش فقر ملی  است که تقاضای زیادی برای داده‌های دوره‌ای، منظم و به موقع برای نظارت و ارزیابی چنین برنامه‌هایی ایجاد کرده‌اند.

با درنظر گرفتن سرشماری به عنوان منابع حیاتی اطلاعاتی برای طرح‌های مؤثر در توسعه  و تصمیم گیری‌های عینی، هشت سال پیش سازمان ملل متحد برنامه جهانی 2010  برای انجام سرشماری‌های جمعیت و مسکن را تصویب کرد. این تضمینی برای انجام سرشماری نفوس و مسکن حداقل یک بار در این دوره از سال 2005 تا 2014 و انتشار نتایج آن در هر یک از کشورهای عضو  تا به امروز، 202 کشور سرشماری را برای دور 2010 انجام داده اند وحدود 90 درصد از جمعیت جهان را برشمرده‌اند.

 علی رغم گزارش موفقیـت آمیز انجام سرشماری‌ها در دوره 2010، هنوز کشورها با چالش انجام این سرشمار‌ی‌ها برای دوره‌های بعد مواجه هستند.بزرگترین چالش کشورها هزِینه‌های رو به افزایش انجام سرشماری برای برگزار کنندگان آن بصورت سالانه است. موضوع نگرانی در مورد هزینه‌های سرشماری، بهنگام بودن و کیفیت نتایج حاصل از آن منجر شده است کشورها بصورت خلاقانه‌تری پیگیر تدوین طرح‌ها و تکنولوژی جمع آوری داده‌های سرشماری باشند.

اگر این خلاقیت‌ها به ثمر برسد، داده‌های به هنگام، خوب و با کیفیـت برای جمعیت ملل و ویژگی‌های آن خواهیم داشت. قابل پیش‌بینی است که موفقیت و خلاقیت در دور 2010 منجر به پیشرفت‌های بیشتری در دور 2020 خواهد شد و داده‌هایی با کیفیـت برتر از جمعیـت را در دسترس قرار خواهد داد. 

/ 0 نظر / 6 بازدید