سرشماری سال 1375

پنجمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و دومین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نظام جمهوری اسلامی ایران در آبانماه سال 1375 به مرحله اجرا درآمد.پرسشنامه  خانوار به گونه ای طراحی شده بود که استخراج اطلاعات آن توسط  دستگاه ( optical mark reader) امکان پذیر گردید این نوآوری باعث می گردید که مراحل کدگذاری و بازبینی ادغام شود و مراحل ورود داده ها بسیار سریع صورت پذیرد که در نتیجه مراحل استخراج اطلاعات و انتشار نتایج زودتر انجام می پذیرفت.

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید