فرم شناسنامه آبادی ها

فرم چهار: شناسنامه  آبادی ها

درسرشماری عمومی نفوس و مسکن، علاوه بر اطلاعات جمعیتی که از تکمیل  پرسشنامه خانوار  به دست می آید، مشخصات عمومی، اجتماعی و اقتصادی آبادی های هر استان نیز بر اساس پرسشنامه ای با عنوان شناسنامه آبادی تعیین شده است.این پرسشنامه شامل اقلام اطلاعاتی از قبیل وضعیت طبیعی و نوع راه آبادی و نیز وجود یا عدم وجود امکانات و تسهیلات فرهنگی، مذهبی، بازرگانی، آموزشی، ورزشی، آب، برق، گاز و ... می باشد. مشاهده نمونه فرم شناسنامه آبادی ها

/ 0 نظر / 69 بازدید