آغاز اجرای طرح فهرست‌برداری نمونه پایه‌ آمارگیری‌های خانواری

یکی از توصیه های بین‌المللی، بهنگام سازی چارچوب نمونه پایه برای جلوگیری از کاهش تعداد خانوارهای نمونه در طرح‌هایی که از این چارچوب استفاده می‌کنند،می باشد.

در این راستا مرکز آمار ایران طرح «فهرست‌برداری نمونه پایه‌ آمارگیری‌های خانواری»  را  اجرا می کند.  در این طرح که از 25 آذر به مدت 15 روز در سراسر کشور و با استفاده ار تبلت اجرا می‌شود، در هر یک از خوشه‌های نمونه پایه، محدوده‌ مشخصی که حدود 35 خانوار را در بر می‌گیرد، فهرست‌برداری می‌شوند و از فهرست حاصل برای انتخاب خانوارهای نمونه در طرح‌های آمارگیری نیروی کار و هزینه و درامد خانوار در سال آینده استفاده می‌شود.

/ 0 نظر / 31 بازدید