سرشماری سال 1355

نخستین مجموعه از نتایج این سرشماری تحت عنوان نتایج زودرس که با کاربرد روش
نمونه گیری 5 درصد استخراج شده بود طی ماه های پایانی سال 1356 و اوایل سال 1357 در 25 جلد که 23 جلد آن استانی و 2 جلد آن مربوط به شهر تهران بود منتشر گردید. اما استخراج نتایج اصلی سرشماری به دلیل ه مزمانی با اعتصابات سراسری برای پیروزی انقلاب اسلامی بیش از حد معمول به طول انجامید. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1355 در قالب 162 نشریه شهرستانی و 23 نشریه ی استانی و یک نشری هی کل کشور براساس تقسیمات کشوری آن زمان منتشر شد. نشریات مربوط به مشخصات روستا و آباد یهای کشور را بایستی به نشریات فوق افزود.

منبع: برگرفته از مقاله اقای نوراللهی و خانم نائینی

 

/ 0 نظر / 98 بازدید